privacy

Explore. Taste. Share.

Privacybeleid

Discovered is een merknaam van Yex B.V. en Yex maakt deel uit van de Best Fresh Group. Wij nemen privacy serieus. Yex verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverant-woordelijke met de grootste zorgvuldigheid. In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Wij voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stellen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, je IP-nummer en je klantnummer bij Discovered en informatie over wanneer en waarover je contact met ons gezocht hebt .

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
Yex B.V.
ABC Westland 120
2685 DB Poeldijk
Voor algemene vragen over Yex kun je contact met ons opnemen via .
Specifieke vragen over ons privacybeleid kun je stellen via .

3. Toepasselijkheid
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van op jou betrekking hebbende persoons-gegevens, die we direct of indirect hebben verkregen (zie hieronder).

4. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je direct contact met ons hebt gehad, bijvoorbeeld wanneer je onze boxen aanschaft, anderszins gebruik maakt van onze diensten en wanneer je onze website/webshop bezoekt.
We verwerken gegevens die we indirect over je hebben verkregen, bijvoorbeeld als iemand je een box cadeau heeft gedaan.

5. Waarom verwerken we je persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (deze hoeven niet op elke situatie van toepassing te zijn):

a. Uitvoeren contract
Als je een van onze boxen bestelt, dan vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken die wij verwerken voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de bestelling. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BFG.

b. Communicatie
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BFG.

c. Wet- en regelgeving
We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

d. Fraudebestrijding.
We gebruiken o.a. jouw IP-adres om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken.

e. Afstemming dienstverlening
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

f. Gebruikerservaring website
Wij willen je een aangename online-beleving op onze website mogelijk maken en plaatsen daarvoor in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG cookies, webanalysediensten en sociale media plugins.
Daartoe maken wij gebruik van verschillende cookies en diensten, om de functionaliteit van onze website te waarborgen en de website zo informatief en gebruikersvriendelijk mogelijk voor jou te maken. Wij vinden het belangrijk dat je comfortabel kan surfen op onze website en daarom neemt de voortdurende optimalisatie van onze website een belangrijke plaats in. Daartoe behoren bijvoorbeeld al ingevulde vakjes in formulieren, zodat je niet steeds alle gegevens opnieuw moet invoeren en door jou gekozen instelling opgeslagen kunnen worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat content op onze website aan jou getoond wordt waarvoor jij je werkelijk interesseert en waardoor de online-beleving gemakkelijker voor jou wordt.
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en diensten die door ons op deze website worden ingezet. Je hebt vanzelfsprekend de mogelijkheid om alle cookies en diensten te deactiveren. Hetzij door het blokkeren of wissen van cookies via je internetbrowser of door het afzonderlijk deactiveren door middel van het plaatsen van een aangegeven opt-out-cookie resp. het volgen van een aangegeven link. Je moet je wel bedenken, dat elke door jou gebruikte browser apart gedeactiveerd moet worden. Indien alle cookies in jouw browser worden gewist, betreft dat ook het betreffende opt-out-cookie.

i. Functionele cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in jouw browsergeschiedenis worden geplaatst, waardoor bij je volgende bezoek gemaakte instellingen en andere wijzigingen die je hebt aangebracht, worden gereconstrueerd.
Deze functionele cookies garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Deze cookies worden maximaal 2 jaar opgeslagen – vervolgens worden ze automatisch gewist. De volgende functies zijn bijvoorbeeld mogelijk met deze cookies:
• het opslaan van producten, die je in jouw winkelmandje hebt gelegd of op jouw verlanglijst hebt gezet;
• het opslaan van wat je hebt ingevoerd tijdens de check-out of bij een bestelling, zodat je deze gegevens niet opnieuw behoeft in te voeren;
• het opslaan van standaardinstellingen zoals taal, plaats, aantal zoekresultaten enz.;
• het opslaan van instellen voor een optimale videovertoning, bijv. de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw beeldscherm;
• het bepalen van jouw browserinstellingen, om onze website optimaal op jouw beeldscherm te tonen;
• de herkenning van misbruik van onze websites en diensten, bijv. door de registratie van meerdere op elkaar volgende evenals mislukt aanmeldpogingen;
• het regelmatige laden van de website, zodat de website toegankelijk blijft of
• het opslaan van jouw inloggegevens, zodat je die niet elke keer opnieuw moet invoeren.
Je hebt de mogelijkheid het plaatsen van deze cookies te blokkeren en reeds geplaatste cookies te wissen. Nadere informatie hierover krijg je bij de producent of via de helpfunctie van jouw internetbrowser. Wij moeten je erop wijzen dat bepaalde functionaliteiten op onze website niet meer of nog slechts beperkt beschikbaar zijn, wanneer je deze functionele cookies niet toelaat.

ii. Analysediensten voor statistische doeleinden
Om te kunnen vaststellen welke content op onze website voor jou het interessantst is, meten wij continu het aantal bezoekers evenals de content die het vaakst wordt bekeken. De daarbij verzamelde gegevens gebruiken wij voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld:
• voor de vaststelling van het aantal bezoekers op onze websites;
• voor de vaststelling van de afzonderlijke bezoekduur van de bezoekers van onze websites;
• voor de vaststelling van de volgorde van bezoek van de verschillende websites;
• voor de beoordeling welke delen van onze website moeten worden aangepast of
• voor optimalisatie van de website.

De volgende diensten gebruiken wij voor statistische doeleinden, die je door het plaatsen van een opt-out-cookie of het volgen van een link kunt deactiveren:
• Google Analytics
• Google Maps

iii. Marketingdiensten
Wij maken gebruik van marketingdiensten om jou interessante aanbiedingen of aanbiedingen van derden te kunnen tonen. Daarvoor nemen wij reclame op via reclamepartners of reclamenetwerken, die third-party-cookies plaatsen, die bij het bezoek aan onze website worden geactiveerd en uitsluitend door de betreffende reclamepartner worden uitgelezen. Wij willen je bovendien slechts reclame tonen, die jou werkelijk interesseert. Daarom zetten wij op onze website zogenaamde retargeting in voor op jouw interesses afgestemde reclame. De daarvoor tijdelijk opgeslagen cookies maken het onze retargeting partners mogelijk, bezoekers op onze website onder een pseudoniem te herkennen en slechts producten te tonen, die onze bezoekers waarschijnlijk interesseren.
In de cookies van onze retargeting partners worden geen persoonsgegevens of gevoelige gegevens opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met gegevens die identificatie van onze bezoekers mogelijk maakt.
Deze diensten dienen er ons bijvoorbeeld toe:
• om het succes te meten en om de ingezette reclamemaatregelen tussen reclamepartners en ons te factureren;
• om te volgen welke advertenties jij al hebt gezien, om te verhinderen dat jij dezelfde opnieuw te zien krijgt;
• om het aantal page views van onze website te zien;
• om interne zoekopdrachten te kunnen volgen;
• om het aanroepen van productsites te zien of
• om jouw inlogstatus te herkennen.
Wij willen je erop wijzen dat bij de-activering van deze diensten voor marketingdoeleinden je toch reclame te zien krijgt. Deze advertenties kunnen bijv. worden aangepast aan de content van de website. Je kunt deze soort contentafhankelijke internetreclame vergelijken met reclame op televisie – als je bijv. kijkt naar een televisie-uitzending over koken, zie je vaak reclame over kookproducten bij de betreffende reclameblokken.

iv. Socialemediaplugins
Op onze website bieden wij jou zgn. socialemediaplugins van verschillende sociale netwerken aan, opdat je verbinding kan maken met jouw socialemediakanalen. Deze plugins zijn gemarkeerd met een logo of met de toevoeging “sociale plugin”. Bij gebruikmaking van de plugins maakt jouw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Indien je bij gebruikmaking van onze website met jouw account aangemeld bent bij een van deze sociale netwerken en onze webcontent wilt delen, wordt deze informatie gekoppeld aan jouw betreffende account.
De volgende socialemediaplugins zijn opgenomen in onze website en kunnen door jou door het plaatsen van een opt-out-cookie of het volgen van een link worden gedeactiveerd:

Naam script / cookie / beaconDoel script / cookie / beacon
Facebook Exchange (FBX)Het tonen van relevante advertenties
Facebook Custom AudienceAd targeting
Facebook-pixelHet tonen van relevante advertenties

6. Op grond waarvan mag dat?
Wij verwerken jouw gegevens omdat
• wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst,
• wij een wettelijke verplichting hebben,
• je daartoe toestemming hebt verleend of
• wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Als je ons toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

7. Hoe worden je gegevens beveiligd en bewaard?
We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Indien je als ‘gast’ een box bestelt, worden je gegevens 14 dagen na de bezorging verwijderd. Indien je een account aanmaakt, worden je gegevens verwijderd een jaar na je laatste bestelling. We mogen geen gegevens verwijderen indien wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren.

8. Worden je gegevens gedeeld met derden?
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derde partijen buiten de Best Fresh Group. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

9. Informatie en rechten
Het zijn jouw persoonsgegevens. Daarom heb je een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

a. Recht op inzage
Je hebt het recht om te vragen welke gegevens wij over jou hebben opgeslagen.

b. Recht op correctie
Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.

c. Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om ons te vragen om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren, kunnen we echter niet verwijderen.

d. Recht op beperking van de verwerking
In een aantal gevallen heb je het recht om ons te verzoeken om jouw gegevens wel te bewaren maar niet te gebruiken.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om gegevens die jij aan ons verstrekt hebt in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat.

f. Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons.

g. Herroepingsrecht
Als je ons toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

h. Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van (een van) deze rechten of heb je vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via .

10. Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Versie mei 2020

Meer tips, recepten en inspiratie?

Met recepten, tips en andere inspiratie willen we je overtuigen van de veelzijdigheid van onze producten en laten zien dat ze erg makkelijk in gebruik zijn.